Lúc này, Jack nóng lòng muốn trao cả thể xác và tinh thần của mình cho Hall

TULAR:
Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn Tiểu Hắc trở nên có chút khác thường.

Vào lúc này, thực sự có Xie Yi và một vị tướng Bright Protoss khác trên thuyền!

TULAR:
Từ đó, đi thuyền về phía bắc đến lãnh thổ của Phoenix Empire!

Từ đây, Hall cũng nhận ra rằng Soul Race quả thực không phải là một chủng tộc có thể coi thường

TULAR:
Vào lúc này, một số lượng lớn quân đội đã tập trung bên ngoài thành phố

Mặt đất được bao phủ bởi thảo nguyên không rõ ràng lắm trong đêm tối

TULAR:
Hầu hết trong số họ đã bị phá vỡ trực tiếp bởi lực lượng tinh thần này

Ruth cũng có thể được nhìn thấy từ đâyjaina tan giá bao nhiêu

TULAR:
Hall, người đến từ Trái đất, tự nhiên biết rằng trái tim của con người rất độc ác

Lúc này, nó được bọc trong một thứ màu đen.

TULAR:
Sau khi biết được từ miệng của Dura rằng có một yêu tinh đang ám sát Hall và tình huống hải tộc naga tấn công